تبلیغات
ღبــﮧ خلوتگـاهـ مـטּ خوش اومــבیــבღ - سکوتــ میکنم


ღبــﮧ خلوتگـاهـ مـטּ خوش اومــבیــבღﺗﻌﺠــﺐ ﻧﮑــــטּ ! ...
ﮐـــــﻪ ﭼــﺮﺍ ﻫﻨـــــﻮﺯ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷـﺖ ﻧﮑﺮבه امــــ ...

בﻣﻬـﺎ ﻫﯿﭽﻮﻗــﺖﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾـטּ ! ﺍﺷﺘﺒــﺎهـ زندگیشان را ...
ﻓﺮﺍﻣـﻮﺵ ﻧﻤﯿﮑﻨنــב !!!..


آهـــاے تو ...!

میدانـــےِ بـــا مـטּ چــهـــ کــــرבےِ ...؟!

تــــو مــرا کشتــےِ ...

بـــرای خــوבمـــ ناراحـتــــ نیستــمـــ ...

بــرای בختـــرتــ نگرانـمــــ ...!


نکنـــــב تقـــــاص آه مــرا او پـــس بدهـــــב!!!
نترسمــ کـﮧ با دیگرے خو کنـے


تو با مـטּ چـﮧ کردے کـﮧ با او کنــے !!!...
به نــבرتــ پیــבا میشـטּ

 آבمایے که بهشوטּ محبت کنے و بعـבش...

 پشیموטּ نشے !!!

نوشته شده در شنبه 1392/05/5 ساعت 00:58 توسط نیلـ ــوفـ ـر سکوتــــ


قالب جدید وبلاگ پیجك دات نت

ابزار متحرك زیباسازی وبلاگ


کد متحرک کردن عنوان وب