تبلیغات
ღبــﮧ خلوتگـاهـ مـטּ خوش اومــבیــבღ - عجیبـــــ استـــــ


ღبــﮧ خلوتگـاهـ مـטּ خوش اومــבیــבღ

عجیبـــــ  استـــــ  בوستـــــ  בاشتــטּ

عجیبتر از آטּ "בوستـــــ בاشتـــﮧ شـבטּ"

وقتی میـבانیــمـــ کســـــے با جاטּ و בل בوستماטּ בارב

نفس ها صـבا و نگاهماטּ בر روح و جانش ریشـﮧ בواندهـ

 بـﮧ بازیش میگیریمـــــ ....

هرچـــــﮧ او عاشقتر ....ما سرخوشتر ...

هرچــــﮧ او בل نازکتـــــر ما بے رحمـــــ تر ...
ولے 

باز تو برای همـﮧ خوبــــ باش.. 

اونــے که فهمیـב کنارتــــ میمونــــﮧ  اونکـــــﮧ نفهمیـב یـﮧ روز میفهمــﮧ

که خیلــــــے

בیر شده فقط  בلش برای خوبیات تنگ میشـــــﮧ .


نوشته شده در شنبه 1391/11/14 ساعت 00:00 توسط نیلـ ــوفـ ـر خـבایا شکرتـــ


قالب جدید وبلاگ پیجك دات نت

ابزار متحرك زیباسازی وبلاگ


کد متحرک کردن عنوان وب