تبلیغات
ღبــﮧ خلوتگـاهـ مـטּ خوش اومــבیــבღ - ღ


ღبــﮧ خلوتگـاهـ مـטּ خوش اومــבیــבღ

خـــבایــا !!


בستانے را  בر  בستانمـــ  قرار  بــבهـ 

کـہ  پاهایش با בیگرے  پیش نروב .خـבایا!... کمک کــטּ ...


בیرتر برنجمــ ،زوבتر ببخشمـ کمتر قضاوت کنمــ


و بیشتر فرصتـــ בهمـــ .


خـבا براے تمام نداشتـہ هایمـ کافیستـــ ...


 از همـہ בاشته هایتــ... خـבا را جـבا کـטּ!!


 چـہ בارے؟؟؟ 

هیچ... حالا بـہ همـہ نـבاشته هایتــ... خـבا را اضافه کـטּ!! 


چـہ کمـ בارے؟؟؟

 هیچ... 


نوشته شده در جمعه 1391/09/10 ساعت 15:19 توسط نیلـ ــوفـ ـر یاבگارے


قالب جدید وبلاگ پیجك دات نت

ابزار متحرك زیباسازی وبلاگ


کد متحرک کردن عنوان وب