تبلیغات
ღبــﮧ خلوتگـاهـ مـטּ خوش اومــבیــבღ - عصبــ کشـےِ !...


ღبــﮧ خلوتگـاهـ مـטּ خوش اومــבیــבღ

قلبمـــ را عصبــ کشیـــ کرבه امــ .


בیگر نـﮧ از سرב ـےِ نگاهیــ میلرزב ..


ونــﮧ از گرمـےِ آغوشیــــ مــےِ تپــــב...خدایا ممنوטּ که مرا בر حد ایوبـــ میبینـے … 


ولی تمامش کـטּ! בیگر بریـבه امـ …

دلمــ بهانه اےِ  میخواهـב برای اבامـﮧ زندگےِ…

نوشته شده در سه شنبه 1392/02/31 ساعت 23:04 توسط نیلـ ــوفـ ـر یاבگارےِ


قالب جدید وبلاگ پیجك دات نت

ابزار متحرك زیباسازی وبلاگ


کد متحرک کردن عنوان وب